Các điều kiện và điều khoản cung cấp dịch vụ

1. Khi khách hàng đến nhận thiết bị, Thakral One được bảo lưu quyền yêu cầu khách hàng xuất trình biểu mẫu này, thanh toán các khoản phí và cung cấp bằng chứng sở hữu chủ thiết bị.

2. Dịch vụ và sửa chữa thiết bị được thực hiện theo đúng trình tự và đúng qui định. Thakral One sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất dữ liệu nào được lưu trữ trong thiết bị suốt thời gian thiết bị được thực hiện dịch vụ tại đơn vị của chúng tôi. Việc sao lưu dữ liệu là trách nhiệm của khách hàng.

3. Bằng quyết định của mình, Thakral One có thể sẽ bán, hủy bỏ bất kỳ thiết bị nào đã được hay chưa được sửa chữa, đã được hay chưa được thực hiện dịch vụ nhưng đã hơn 60 ngày kể từ ngày Khách hàng được chúng tôi thông báo dịch vụ đã được cung cấp mà khách hàng vẫn không đến nhận.

4. Thakral One sẽ không có nghĩa vụ để chấp thuận hay tuân thủ yêu cầu của khách hàng trong việc giao thiết bị miễn phí đển tận nhà hoặc giao đến bất kỳ nơi nào mà Khách hàng chỉ định. Trường hợp, có yêu cầu dịch vụ giao thiết bị tận nơi, chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển.

5. Thakral One sẽ không có nghĩa vụ phải hướng dẫn, giảng dạy hay đào tạo cho Khách hàng về tính năng hệ điều hành Apple của thiết bị. Trường hợp có yêu cầu dịch vụ hướng dẫn giảng dạy hay đào tạo cho Khách hàng, chúng tôi sẽ tính phí.

6. Thakral One bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu thiết bị thể hiện các chứng cứ rằng thiết bị đã được sửa chữa hoặc can thiệp trái phép, nhãn sê-ri và mã vạch không khớp, bị hư hỏng một cách tình cờ không rõ nguyên nhân, Chi phí sửa chữa cao hơn giá trị của thiết bị được bán trên thị trường (BER), sử dụng thiết bị sai mục đích, có dấu hiệu hư hỏng do chất lỏng hoặc có sự can thiệp bởi linh kiện thay thế của bên thứ 3 (Vui lòng tham khảo đường link sau để biết thêm thông tin: http://www.apple.com/legal/warranty).

7. Thakral One sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ /sửa chữa. Tuy nhiên, Thakral One SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ cho bất kỳ sự mất dữ liệu hoặc dữ liệu bị hỏng không thể sử dụng được nữa, việc phổ biến trái phép dữ liệu , khiếu nại hoặc chi phí phát sinh từ việc cung cấp các dịch vụ.

8. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm tháo tất cả các phụ kiện, miếng dán màn hình, ốp lưng, v.v. trước khi mang đi sửa chữa.

9. Thakral One bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay đổi các điều kiện, điều khoản theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

Contact Me on Zalo
Scroll to Top