Dịch vụ và hỗ trợ từ những người hiểu rõ nhất về các sản phẩm Apple của bạn.

Dịch vụ bảo hành của chúng tôi

iPhone, iPad, iPod

Trong thời gian bảo hành

* Dịch vụ tải lại/khôi phục iOS
(Chỉ tối đa cài đặt sẵn, loại trừ mọi phần mềm và cấu hình người dùng)

* Dịch vụ sao lưu iOS
(Sao lưu vào phương tiện do khách hàng cung cấp)

* Đặt lại mật khẩu/mật khẩu iOS

395.000 VND

MacBook, MacBook Air, MacBook Pro

Trong thời gian bảo hành

* Khắc phục sự cố phần mềm Mac OS
(Chỉ cài đặt lại Mac OS)

* Đặt lại mật khẩu Mac OS

* Dịch vụ khôi phục hệ điều hành Mac

* Dịch vụ sao lưu hệ điều hành Mac
– Sao lưu vào phương tiện do khách hàng cung cấp
– Chỉ các tệp dữ liệu có thể truy xuất, email (nếu có thể) và cài đặt hệ thống. Không có tệp chương trình/ứng dụng.

660.000 VND

iMac, iMac Pro, Mac Mini, Mac Pro

Trong thời gian bảo hành

* Khắc phục sự cố phần mềm Mac OS
(Chỉ cài đặt lại Mac OS)

* Đặt lại mật khẩu Mac OS

* Dịch vụ khôi phục hệ điều hành Mac

* Mac OS Backup Service
– Sao lưu vào phương tiện do khách hàng cung cấp
– Chỉ các tệp dữ liệu có thể truy xuất, email (nếu có thể) và cài đặt hệ thống. Không có tệp chương trình/ứng dụng.

660.000 VND

* Nâng cấp iMac (HDD/SSD/RAM)
  (Chỉ có phần Apple)

925.000 VND

Dịch vụ khác

Gọi để trao đổi

Biểu phí được tính bằng VND và đã bảo gồm 10% VAT

 
Contact Me on Zalo
Scroll to Top