Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

Thakral One được thành lập vào năm 2006 với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ Bảo hành và Ngoài thời hạn Bảo hành cho Apple tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi có 4 địa điểm rộng khắp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

TIN DỊCH VỤ

Cập nhật các chương trình sửa chữa đang được áp dụng