Bảng giá tiêu chuẩn

Bảng giá sửa chữa Macbook

Kiểu mẫu Bảng mạch Màn hình Top case (bàn phím) Top case với pin
MacBook Pro, 16-inch M2, 2023 19.580.000 VND 22.179.000 VND 17.655.000 VND 7.865.000 VND
MacBook Pro, 16-inch, 2021 19.607.000 VND 22.179.000 VND 17.655.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 16-inch, 2019 19.607.000 VND 17.916.000 VND 17.655.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 15-inch, 2019 19.607.000 VND 17.655.000 VND 11.426.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 15-inch, 2018 19.607.000 VND 17.655.000 VND 11.426.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 15-inch, 2017 17.655.000 VND 17.655.000 VND 11.426.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 15-inch, 2016 17.655.000 VND 17.655.000 VND 11.426.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 15-inch, 2015 14.822.000 VND 14.822.000 VND 11.426.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 14-inch, 2021 16.774.000 VND 19.332.000 VND 14.822.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 14-inch M2, 2023 16.748.000 VND 19.332.000 VND 14.822.000 VND 7.865.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, M1 16.774.000 VND 14.822.000 VND 14.822.000 VND 7.865.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, M2 16.774.000 VND 14.822.000 VND 14.822.000 VND 7.865.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2020 2 TBT3 16.774.000 VND 14.822.000 VND 14.822.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2020 (4 TBT3) 16.774.000 VND 14.822.000 VND 14.822.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2019 16.774.000 VND 14.822.000 VND 10.079.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2019 (4TBT3) 14.699.000 VND 14.822.000 VND 10.079.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2018 16.774.000 VND 14.822.000 VND 10.079.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2017 (2 TBT3) 11.976.000 VND 14.822.000 VND 10.079.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2017 (4TBT3) 14.822.000 VND 14.822.000 VND 10.079.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2016 (2 TBT3) 11.976.000 VND 14.822.000 VND 10.079.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2016 (4 TBT3) 14.822.000 VND 14.822.000 VND 10.079.000 VND 6.806.000 VND
MacBook Pro, 13-inch, 2015 11.976.000 VND 14.822.000 VND 10.079.000 VND 6.806.000 VND
Battery only
MacBook Air, 15-inch, M2 15.373.000 VND 15.084.000 VND 12.829.000 VND 5.445.000 VND
MacBook Air, 13-inch, M2 15.359.000 VND 13.667.000 VND 11.976.000 VND 4.593.000 VND
MacBook Air, 13-inch, M1 12.512.000 VND 10.560.000 VND 7.728.000 VND 4.593.000 VND
MacBook Air, 13-inch, 2020 12.512.000 VND 10.560.000 VND 7.728.000 VND 4.593.000 VND
MacBook Air, 13-inch, 2019 15.125.000 VND 10.560.000 VND 7.728.000 VND 4.593.000 VND
MacBook Air, 13-inch, 2018 12.512.000 VND 10.560.000 VND 7.728.000 VND 4.593.000 VND
MacBook Air, 13-inch, 2017 10.560.000 VND 10.560.000 VND 6.311.000 VND 4.593.000 VND
MacBook 12 inch (2015, 2016, 2017) 11.976.000 VND 11.976.000 VND 9.144.000 VND 6.806.000 (Bottom case)

Bảng giá cho dịch vụ sửa chữa iPhone

Kiểu mẫu

Thay màn hình

Thiết bị ghi hình Chỉ sửa chữa phía sau

Thay pin

Thay mặt kính sau

WUR

iPhone 14

8.210.000 VND

3.868.000 VND

2.046.000 VND

5.623.000 VND

16.342.000 VND

iPhone 14 Plus

9.623.000 VND

3.868.000 VND

2.046.000 VND

6.613.000 VND

17.780.000 VND

iPhone 14 Pro

9.623.000 VND

5.346.000 VND

2.046.000 VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.496.000 VND

iPhone 14 Pro Max

10.969.000 VND

5.346.000 VND

2.046.000 VND

20.909.000 VND

iPhone 13

8.210.000 VND

3.868.000 VND

1.875.000 VND

13.438.000 VND

iPhone 13 Mini

6.706.000 VND 

3.868.000 VND

1.875.000 VND

11.735.000 VND

iPhone 13 Pro

8.210.000 VND 

4.580.000 VND

1.875.000 VND

16.342.000 VND 

iPhone 13 Pro Max

9.623.000 VND

4.580.000 VND

1.875.000 VND

17.780.000 VND 

iPhone 12

8.210.000 VND

3.868.000 VND

1.875.000 VND

13.438.000 VND

iPhone 12 Mini

6.706.000 VND

3.868.000 VND

1.875.000 VND

11.735.000 VND

iPhone 12 Pro

8.210.000 VND

4.580.000 VND

1.875.000 VND

16.342.000 VND 

iPhone 12 Pro Max

9.623.000 VND

4.580.000 VND

1.875.000 VND

17.780.000 VND

iPhone 11 

5.663.000 VND

2.231.000 VND

1.875.000 VND

11.735.000 VND

iPhone 11 Pro

8.210.000 VND

2.891.000 VND

1.875.000 VND

16.342.000 VND

iPhone 11 Pro Max

9.623.000 VND

2.891.000 VND

1.875.000 VND

17.780.000 VND

iPhone X

8.210.000 VND

2.231.000 VND

1.875.000 VND

16.342.000 VND

iPhone XR

5.663.000 VND

2.231.000 VND

1.875.000 VND

11.735.000 VND

iPhone XS 

8.210.000 VND

2.231.000 VND

1.875.000 VND

16.342.000 VND

iPhone XS Max

9.623.000 VND

2.231.000 VND

1.875.000 VND

17.780.000 VND

iPhone 8

4.343.000 VND

1.729.000 VND

1.545.000 VND

10.508.000 VND

iPhone 8 Plus

4.871.000 VND

2.231.000 VND

1.545.000 VND

11.735.000 VND

iPhone 7

4.343.000 VND

1.729.000 VND

1.545.000 VND

8.580.000 VND

iPhone 7 Plus

4.871.000 VND

2.231.000 VND

1.545.000 VND

10.508.000 VND

iPhone 6s

4.343.000 VND

1.729.000 VND

1.545.000 VND

8.567.000 VND 

iPhone 6s Plus

4.871.000 VND

1.729.000 VND

1.545.000 VND

9.926.000 VND 

iPhone SE (3rd Generation)

4.831.000 VND

1.769.000 VND

1.545.000 VND

8.567.000 VND 

iPhone SE (2nd Generation)

4.831.000 VND

1.729.000 VND

1.545.000 VND

8.184.000 VND 

*Bảng giá chào bằng tiền VND và đã bao gồm thuế VAT.
*Bảng giá tạm tính và có thể thay đổi tại thời điểm đặt hàng.
*Pricing effective 1 March 2023.

Bảng giá cho dịch vụ sửa chữa iPad

Kiểu mẫuWhole Unit Replacement with BatteryWhole Unit Replacement
iPad Pro 9.7-inch
3.960.000 VND
11.418.000 VND
iPad Pro 10.5-inch13.622.000 VND
iPad (5th generation)
3.274.000 VND
7.643.000 VND
iPad (6th generation)
iPad (7th generation)
iPad (8th generation)
iPad (9th generation)
iPad (10th generation)
3.960.000 VND
11.220.000 VND
iPad Pro 11-inch
15.048.000 VND
iPad Pro 11-inch (2nd generation)
iPad Pro 11-inch (3rd generation)16.553.000 VND
iPad Pro 11-inch (4th generation cell)
4.858.000 VND
18.005.000 VND
iPad Pro 11-inch (4th generation wifi)16.553.000 VND
iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
3.960.000 VND
18.005.000 VND
iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)
19.496.000 VND
iPad Pro 12.9-inch (4th generation)
iPad Pro 12.9-inch (5th generation)24.341.000 VND
iPad Pro 12.9-inch (6th generation wifi)
5.755.000 VND
22.414.000 VND
iPad Pro 12.9-inch (6th generation cell)24.341.000 VND
iPad Air (3rd generation)
3.960.000 VND
11.418.000 VND
iPad Air (4th generation)12.712.000 VND
iPad mini (5th generation)9.095.000 VND
iPad mini (6th generation)11.418.000 VND
iPad Air (5th generation)13.622.000 VND

*Bảng giá tạm tính và có thể thay đổi tại thời điểm đặt hàng.

Contact Me on Zalo
Scroll to Top