Dịch vụ cung cấp cho các trường hợp hết hạn bảo hành

iPhone, iPad, iPod

Hết thời hạn bảo hành

* Dịch vụ tải lại/khôi phục iOS
(Chỉ tối đa cài đặt sẵn, loại trừ mọi phần mềm và cấu hình người dùng)

* Dịch vụ sao lưu iOS
(Sao lưu vào phương tiện do khách hàng cung cấp)

* Đặt lại mật khẩu/mật khẩu iOS

395.000 VND

MacBook, MacBook Air, MacBook Pro

Hết thời hạn bảo hành

* Khắc phục sự cố phần mềm Mac OS
(Chỉ cài đặt lại Mac OS)

* Đặt lại mật khẩu Mac OS

* Dịch vụ khôi phục hệ điều hành Mac

* Dịch vụ sao lưu hệ điều hành Mac
– Sao lưu vào phương tiện do khách hàng cung cấp
– Chỉ các tệp dữ liệu có thể truy xuất, email (nếu có thể) và cài đặt hệ thống. Không có tệp chương trình/ứng dụng.

660.000 VND

iMac, iMac Pro, Mac Mini, Mac Pro

Hết thời hạn bảo hành

* Khắc phục sự cố phần mềm Mac OS
(Chỉ cài đặt lại Mac OS)

* Đặt lại mật khẩu Mac OS

* Dịch vụ khôi phục hệ điều hành Mac

* Mac OS Backup Service
– Sao lưu vào phương tiện do khách hàng cung cấp
– Chỉ các tệp dữ liệu có thể truy xuất, email (nếu có thể) và cài đặt hệ thống. Không có tệp chương trình/ứng dụng.

660.000 VND

* Nâng cấp iMac (HDD/SSD/RAM)
   (Chỉ có phần Apple)

925.000 VND

Dịch vụ khác

Gọi để trao đổi

Biểu phí được tính bằng VND và đã bảo gồm 10% VAT

 

Contact Me on Zalo
Scroll to Top