Chương Trình Thay Thế Màn Hình iPhone X Có Vấn Đề Về Cảm Ứng

Chương Trình Thay Thế Màn Hình Của iPhone X Có Vấn Đề Cảm Ứng

Nguồn: https://www.apple.com/support/iphone-x-display-module-replacement-program/

Apple đã xác định rằng, màn hình của một số iPhone X có thể gặp phải vấn đề cảm ứng do một bộ phận trên màn hình bị lỗi. Các thiết bị ảnh hưởng có thể sẽ có các hiện tượng sau:

  • Màn hình, hay một phần của màn hình không phản hồi hoặc phản hồi chập chờn khi có thao tác chạm trên màn hình.
  • Màn hình phản hồi dù không có thao tác chạm trên màn hình.

Apple hoặc các Trung tâm Bảo hành ủy quyền sẽ thay thế màn hình hiển thị trên các thiết bị nằm trong diện lỗi hoàn toàn miễn phí.

Các đời iPhone khác không nằm trong đối tượng áp dụng của chương trình này.

Xin vui lòng đến các Nhà Cung cấp Dịch vụ được Apple Ủy quyền hoặc liên hệ Thakral One để biết thêm chi tiết.

Để lại bình luận