Mở rộng phạm vi Bảo hành tiêu chuẩn Thiết bị Apple của bạn với Gói bảo hành AppleCare (APP). Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập trực tiếp đến các chuyên gia của Apple trên toàn cầu.

Đối với máy Mac, APP sẽ thêm 2 năm nữa cho tổng thời gian bảo hành 3 năm.
Đối với iPad, APP sẽ thêm 1 năm nữa cho tổng thời gian bảo hành 2 năm.

Mua ngay Gói Bảo Hành AppleCare Protection Plan ngay hôm nay từ Thakral One ASP!

PN Description Price
S2521FE/A APP For Macbook Pro 15” – RSAE (S2521FE/A )    8,090,000
S2520FE/A APP For MB/MB Air/13” MB Pro – RSAE (S2520FE/A)    5,630,000
S2518FE/A APP FOR IMAC – RSAE    2,970,000
S2522FE/A APP FOR MAC MINI – RSAE    1,990,000
S3772FE/A APP FOR IPAD – RSAE    1,650,000

Giá đã bao gồm 10% VAT